รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี้ครับ

/site_data/myort2_71/33/files/Application%20Form_2016.pdf

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 
การขอ elective ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เรียน  นักศึกษาแพทย์ แพทย์ แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้าน 
 
         สำหรับปีการศึกษา 2559 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดช่วงเวลาที่ไม่สามารถมาศึกษาและฝึกปฏิบัติที่ภาควิชาฯ โดยมีช่วงเวลาดังต่อไปนี้
         1. วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
         2. วันที่ 15 - 31 ตุลาคม 2559
         3. วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559
         4. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
สำหรับผู้ที่ได้ทำเรื่องขอมา Elective แล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่ได้มาพร้อมนี้

เป็นไฟล์ flash อ่านไม่สามารถดูได้จากมือถือ ดูได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    หรือจะดูจากไฟล์แนบที่ลิงค์นี้ครับ    /site_data/myort2_71/33/files/elective2016_2.pdf
 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559

ปรับปรุง ณ วันที่ 24 มิถุุนายน 2559

 
ติว NL1 พฤติกรรมศาสตร์

ไฟล์ติว NL1 พฤติกรรมศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ TEST:/fileunload/Tute%2520Niramol%252011_2550.pdf Tute Niramol 11_2550.pdf 1.10 MB 02.04.2013 13:53

 

 
เอกสารประกอบการสอน นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5

เอกสารประกอบการสอน eating disorder in adolescence

โดย รศ.นิรมล พัจนสุนทร

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  TEST:/fileunload/eating%2520disorder%2520in%2520adolescence.pdf eating disorder in adolescence.pdf  530.49 KB  04.04.2013 08:51

 
ประชุมวิชาการ ประจำปี 2559

 

 

 

 

 
 
หนังสือ Schedules Clinical Assessment in Neuropsychiatry Version 2.1 ฉบับภาษาไทย
โดย ศาสตราจารย์ สุชาติ พหลภาคย์ (อ่าน 16654 / ตอบ 3)

 

สามารดาวโหลดได้ที่นี้

TEST:/scan/1Cover.pdf 1Cover.pdf  130.99 KB  01.03.2012 17:02 
TEST:/scan/2Introduction.pdf 2Introduction.pdf  138.55 KB  01.03.2012 17:03 
TEST:/scan/3Acknowledgement.pdf 3Acknowledgement.pdf  133.03 KB  01.03.2012 17:05 
TEST:/scan/4Contents.pdf 4Contents.pdf  135.43 KB  01.03.2012 17:06 
TEST:/scan/00ScanFaceSheet.pdf 00ScanFaceSheet.pdf  244.01 KB  01.03.2012 17:15 
TEST:/scan/01BeginningTheInterview.pdf 01BeginningTheInterview.pdf  582.96 KB  01.03.2012 17:16 
TEST:/scan/02SomatoformAndDissociativeSymptoms.pdf 02SomatoformAndDissociativeSymptoms.pdf  363.00 KB  01.03.2012 17:16 
TEST:/scan/03WorryingTensionEtc..pdf 03WorryingTensionEtc..pdf  257.35 KB  01.03.2012 17:16 
TEST:/scan/04PanicAnxietyAndPhobias.pdf 04PanicAnxietyAndPhobias.pdf  296.08 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/05ObsessionalSymptoms.pdf 05ObsessionalSymptoms.pdf  257.57 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/06DepressedMoodAndIdeation.pdf 06DepressedMoodAndIdeation.pdf  314.01 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/07ThinkingConcentrationEnergyInterests.pdf 07ThinkingConcentrationEnergyInterests.pdf  366.67 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/08BodilyFunctions.pdf 08BodilyFunctions.pdf  319.93 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/09EatingDisorders.pdf 09EatingDisorders.pdf  307.85 KB  01.03.2012 17:17 
TEST:/scan/10ExpansiveMoodAndIdeation.pdf 10ExpansiveMoodAndIdeation.pdf  327.40 KB  01.03.2012 17:18 
TEST:/scan/11UsedOfAlcohol.pdf 11UsedOfAlcohol.pdf  347.06 KB  01.03.2012 17:18 
TEST:/scan/12UseOfPsychoactiveSubstancesOtherThanAlcohol.pdf 12UseOfPsychoactiveSubstancesOtherThanAlcohol.pdf  404.94 KB  01.03.2012 17:18 
TEST:/scan/13InterferencesAndAttributionsForPartOne.pdf 13InterferencesAndAttributionsForPartOne.pdf  355.39 KB  01.03.2012 17:18 
TEST:/scan/14ScreenForPartTwo.pdf 14ScreenForPartTwo.pdf  299.31 KB  01.03.2012 17:19 

TEST:/scan/15LanguageProblemsAtExamination.pdf 15LanguageProblemsAtExamination.pdf  237.95 KB  01.03.2012 17:19 
TEST:/scan/16PerceptualDisordersOtherThanHallucination.pdf 16PerceptualDisordersOtherThanHallucination.pdf  300.03 KB  01.03.2012 17:19 
TEST:/scan/17Hallucinations.pdf 17Hallucinations.pdf  324.24 KB  01.03.2012 17:19 
TEST:/scan/18ExperiencesOfDisorderOfThoughtAndReplacementOfWill.pdf 18ExperiencesOfDisorderOfThoughtAndReplacementOfWill.pdf  312.13 KB  01.03.2012 17:19 
TEST:/scan/19Delusions.pdf 19Delusions.pdf  335.33 KB  01.03.2012 17:19 
TEST:/scan/20FurtherInformationForClassificationOfPartTwoDisrders.pdf 20FurtherInformationForClassificationOfPartTwoDisrders.pdf  380.79 KB  01.03.2012 17:20 
TEST:/scan/21CognitiveImpairmentandDecline.pdf 21CognitiveImpairmentandDecline.pdf  380.35 KB  01.03.2012 17:20 
TEST:/scan/22RatingScaleIII.pdf 22RatingScaleIII.pdf  220.48 KB  01.03.2012 17:20 
TEST:/scan/23Affect.pdf 23Affect.pdf  194.44 KB  01.03.2012 17:20 
TEST:/scan/24SpeechAbnormalities.pdf 24SpeechAbnormalities.pdf  212.36 KB  01.03.2012 17:20 
TEST:/scan/25AutisticSpectrumChecklist.pdf 25AutisticSpectrumChecklist.pdf  236.54 KB  01.03.2012 17:21 
TEST:/scan/26ItemGroupChecklist.pdf 26ItemGroupChecklist.pdf  298.85 KB  01.03.2012 17:21 
TEST:/scan/27ClinicalHistorySchedule.pdf 27ClinicalHistorySchedule.pdf  369.22 KB  01.03.2012 17:21 

เอกสารเพิ่มเติม TEST:/AnswerSheetSCAN.pdf AnswerSheetSCAN.pdf  1006.41 KB  09.07.2012 14:16 

 
หนังสือ Cognitive Thetapy ฉบับสมบูรณ์
โดย ศาสตราจารย์ สุชาติ พหลภาคย์ (อ่าน 1606 / ตอบ 0)

หนังสือ Cognitive Therapy สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ครับ  Cognitivetherapy.pdf  1.25 MB  16.10.2012 13:34 

ภาระงานอาจารย์ประจำเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2552
โดย พนักงานธุรการ พริมรดา ศรีโนนม่วง (อ่าน 1823 / ตอบ 0)

 

หายนะภัยและผลกระทบต่อจิตใจ (Psychological reaction to Disaster and first aid)
โดย รองศาสตราจารย์ นิรมล พัจนสุนทร (อ่าน 2790 / ตอบ 5)

หายนะภัยและผลกระทบต่อจิตใจ เพื่อความเข้าใจสำหรับผู้ดูแลเด็ก

Loss and Bereavement สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1วิชา Life and Life Cycle II
โดย ศาสตราจารย์ สุชาติ พหลภาคย์ (อ่าน 1433 / ตอบ 0)

Loss and Bereavement สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1วิชา Life and Life Cycle II
สามารถอ่านบทความได้ที่นี่  LossandBereavement.pdf  110.40 KB  08.03.2012 13:16 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิชา Life and Life cy
โดย พนักงานธุรการ สินสุวัฒน์ ใจดี (อ่าน 13912 / ตอบ 1)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิชา Life and Life cycle
ของ รศ.พญ.พูนศรี   รังษีขจี สอนวันที่ 1 ก.พ. 53 ครับ มี 1 ไฟล์ครับ
1.  GeriatricPsychology.pdf  366.30 KB  15.02.2010 16:34 
  
***************************************************************************************************************************** เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิชา Life and Life cycle
ของ รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล สอนวันที่ 1 ก.พ. 53 ครับ มี 1 ไฟล์ครับ
1.  addiction.pdf  1.13 MB  31.01.2010 15:25 
 
*****************************************************************************************************************************เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิชา Life and Life cycle
ของ รศ.พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล  มี 1 ไฟล์ครับ
1.  family_lce1.pdf  1.49 MB  25.01.2010 11:18 

*****************************************************************************************************************************

เอกสารประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิชา Life and Life cycle
ของ อ.อัจฉรา  รวมเจริญเกียรติ
 มีทั้งหมด 3 ไฟล์ นะครับ สามารถดูได้ที่นี้ครับ
1.  WomanPsychology.pdf  365.23 KB  26.01.2010 16:32 
2.  Psychological.pdf  683.41 KB  26.01.2010 16:32 
3.  law.pdf  165.39 KB  26.01.2010 16:32 
หากไม่สามารถดูได้ กรุณาติดต่อที่ธุรการภาควิชาครับ โทร. 63027, 043-348384

จะให้คำปรึกษาเพื่อนอย่างไรดี ?
โดย นักจิตวิทยาชำนาญการ ระดับ 8 จินตนา สิงขรอาจ (อ่าน 2127 / ตอบ 1)

 จะให้คำปรึกษาเพื่อนอย่างไรดี ? .pdf  117.64 KB  18.06.2009 12:38 

หนังสือ Schedules Clinical Assessment in Neuropsychiatry Version 2.1 ฉบับภาษาไทย
โดย ศาสตราจารย์ สุชาติ พหลภาคย์ (อ่าน 16654 / ตอบ 3)

สามารดาวโหลดได้ที่นี้ 1Cover.pdf  130.99 KB  01.03.2012 17:02 
 2Introduction.pdf  138.55 KB  01.03.2012 17:03 
 3Acknowledgement.pdf  133.03 KB  01.03.2012 17:05 
 4Contents.pdf  135.43 KB  01.03.2012 17:06 
 00ScanFaceSheet.pdf  244.01 KB  01.03.2012 17:15 
 01BeginningTheInterview.pdf  582.96 KB  01.03.2012 17:16 
 02SomatoformAndDissociativeSymptoms.pdf  363.00 KB  01.03.2012 17:16 
 03WorryingTensionEtc..pdf  257.35 KB  01.03.2012 17:16 
 04PanicAnxietyAndPhobias.pdf  296.08 KB  01.03.2012 17:17 
 05ObsessionalSymptoms.pdf  257.57 KB  01.03.2012 17:17 
 06DepressedMoodAndIdeation.pdf  314.01 KB  01.03.2012 17:17 
 07ThinkingConcentrationEnergyInterests.pdf  366.67 KB  01.03.2012 17:17 
 08BodilyFunctions.pdf  319.93 KB  01.03.2012 17:17 
 09EatingDisorders.pdf  307.85 KB  01.03.2012 17:17 
 10ExpansiveMoodAndIdeation.pdf  327.40 KB  01.03.2012 17:18 
 11UsedOfAlcohol.pdf  347.06 KB  01.03.2012 17:18 
 12UseOfPsychoactiveSubstancesOtherThanAlcohol.pdf  404.94 KB  01.03.2012 17:18 
 13InterferencesAndAttributionsForPartOne.pdf  355.39 KB  01.03.2012 17:18 
 14ScreenForPartTwo.pdf  299.31 KB  01.03.2012 17:19  15LanguageProblemsAtExamination.pdf  237.95 KB  01.03.2012 17:19 
 16PerceptualDisordersOtherThanHallucination.pdf  300.03 KB  01.03.2012 17:19 
 17Hallucinations.pdf  324.24 KB  01.03.2012 17:19 
 18ExperiencesOfDisorderOfThoughtAndReplacementOfWill.pdf  312.13 KB  01.03.2012 17:19 
 19Delusions.pdf  335.33 KB  01.03.2012 17:19 
 20FurtherInformationForClassificationOfPartTwoDisrders.pdf  380.79 KB  01.03.2012 17:20 
 21CognitiveImpairmentandDecline.pdf  380.35 KB  01.03.2012 17:20 
 22RatingScaleIII.pdf  220.48 KB  01.03.2012 17:20 
 23Affect.pdf  194.44 KB  01.03.2012 17:20 
 24SpeechAbnormalities.pdf  212.36 KB  01.03.2012 17:20 
 25AutisticSpectrumChecklist.pdf  236.54 KB  01.03.2012 17:21 
 26ItemGroupChecklist.pdf  298.85 KB  01.03.2012 17:21 
 27ClinicalHistorySchedule.pdf  369.22 KB  01.03.2012 17:21 

เอกสารเพิ่มเติม  AnswerSheetSCAN.pdf  1006.41 KB  09.07.2012 14:16 

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศ ปี 2510
โดย รองศาสตราจารย์ นิรมล พัจนสุนทร (อ่าน 1408 / ตอบ 2)

สามารถคลิกอ่านที่นี้ค่ะ  JournalThaiPsy.pdf  10.03 MB  20.07.2012 14:47 

 
  • ผู้มาเยือน 1 คน
  • สมาชิก    0 คน
 
   สถิติการเช้าชม ครั้ง
   - วันนี้ 31
   - สัปดาห์นี้ 253
   - เดือนนี้ 999
   - ปีนี้ 7053
   - นับแต่เริ่ม (พค.51) 60750